Regulamin

Regulamin zamówień w pracowni ciast i tortów "Słodki Biznes"


Postanowienia ogólne

 1. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz, wprowadzając prawdziwe dane oraz podając możliwie największą ilość informacji dotyczących zamówienia. W wiadomości zwrotnej zostanie odesłana wycena. Jeżeli podana przez nas cena okaże się satysfakcjonująca należy w ciągu trzech dni przelać zadatek, wysokości 50% wyceny na konto:
  • W tytule przelewu należy podać nazwę tortu i datę odbioru.
  • Dopiero w momencie otrzymania przez pracownię zadatku zamawiający ma zarezerwowany termin zamówienia, a zamówienie jest przyjęte do realizacji.
  • W sytuacji, gdy nie wpłynie zadatek jest to dla nas równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.
 2. W przypadku chęci wprowadzenia do zamówienia jakichkolwiek zmian należy skonsultować się z pracownią telefonicznie. Jeśli zaproponowane zmiany będą wymagały ustalenia nowej ceny, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany w celu akceptacji.
 3. W momencie, gdy zamawiający w umówionym terminie nie zjawi się po odbiór zamówienia przepada mu wpłacony wcześniej zadatek.
 4. W momencie odebrania zamówienia, zamawiający przejmuje za nie pełną odpowiedzialność. Wszystkie dekoracje wykonywane są z cukrowych mas plastycznych i są bardzo delikatne, dlatego przy przewożeniu wypieków należy zachować szczególną ostrożność. Torty należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Postanowienia dodatkowe

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony klienta.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Informacje dotyczące zmian będą widoczne przez 14 dni od zmiany regulaminu na stronie głównej.